Повика на Кочића, а Савић чини штету

0

Само недоказаним сумњама да је Петар Кочић, злоупотребио положај председника Друштва новинара Војводине (ДНВ) и начинио финансијски преступ (уз сва тужакања инспекцијама, суду и полицији) Жељко Савић је до сада успевао да прикрије своје праве намере.

Према једном од закључака са низа нелегитимних и нелегалних скупова са својим малобројним присталицама – јер је заједно са њима пуноважним одлукама органа ДНВ искључен из чланства – он је навео као неопходну потребу да се угаси постојеће Друштво новинара Војводине и уместо њега оснује друго удружење.

Зато се потрудио да се, оснивањем УДРУЖЕЊА НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ и НОВИХ МЕДИЈА, региструје 19. јула 2021. у Агенцији за привредне регистре (АПР) као председник овог новонасталог удружења.

Своју крајњу подлу намеру открио је дословце наводећи у члану 44. некаквог новог Статута – на нелегалном скупу 10. октобра 2021. на којем су га његови слепи послушници изгласали за председника тобожњег ДНВ – да У случају престанка рада Удружења ДНВ прималац имовине биће сродно удружење – УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ И НОВИХ МЕДИЈА мб 28327412!

Да би убрзао жељену пропаст ДНВ он је, дана 18,19,20. и 21. октобра 2021, са нашег пословног рачуна у Поштанској штедионици пренео себи, својем новом удружењу и нама непознатим трећим лицима износ од 89.678,оо динара.
За разлику од случаја када је 24. новембра 2020, такође неовлашћено, први пут похарао рачун ДНВ за 451.249,47 динара, сада се дрзнуо и, дана 19. октобра 2021, са подрачуна у Управи за трезор (по)дигао још 114.900,оо динара наменски предодређених искључиво за реализацију пројеката ДНВ са којим он и његово удружење немају никакве везе.

Док АПР није 22. октобра 2021. поништио његову регистрацију као заступника ДНВ исходовану на основу невалидних и лажираних докумената, укупну штету од 655.827,47 динара, коју је у међувремену проузрокавао, тешко би поднеле и много богатија удружења. Тим пре што је посежући и за наменским средствима угрозио реализацију започетих пројеката.

Младен Булут, законити заступник ДНВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *