Правила коришћења

Правила коришћења и заштита приватности

Делимично или потпуно коришћење текстуалних/фото/видео материјала објављених на веб сајту „Идентитет“ (даље – identitet.rs), за које права поседује „identitet.rs“, допушта се само под условом публиковања линка на непосредну адресу материјала на сајту, као и уз навођење извора датог материјала. Приликом коришћења материјала не допушта се уношење измена које мењају садржај материјала.

Наведену дозволу „identitet.rs“ може променити у било које време у једностраном поретку, без специјалног упозорења.

Лична, ауторска и друга права

Кршење било ког од горе наведених услова сматра се кршењем ауторских права.

Уколико сматрате да садржај објављен на сајту „identitet.rs“ повређује Ваше лично, ауторско или друго право или интерес, можете од портала „identitet.rs“ захтевати објаву одговора или исправке, односно отклањања наводне повреде. Обавештење о евентуалној повреди, односно Ваш одговор или исправка, мора да садржи опис, врсту и природу неистинитости, непотпуности или нетачности преноса садржаја, односно друге повреде, те локацију (тј. УРЛ адреса) или друге информације довољне за идентификацију предметног садржаја, као и инструкције за његово отклањање.

Коментари читалаца

Читаоци могу да коментаришу вест и изнесу своје мишљење у погледу објављене вести. Приликом регистрације за објављивање коментара на вести објављене на сајту „identitet.rs“, корисник је дужан да се придржава следећих правила о објављивању коментара:

Није дозвољено постављати, објављивати, упућивати на, нити преносити било који садржај који:

1) повређује, лишава или угрожава ауторска имовинска или морална права, жиг, пословну тајну или друга права интелектуалне својине, или права на приватност и заштиту личних података било ког трећег лица

2) повређује или подстиче било које понашање које би могло да представља кршење било ког важећег прописа или би представљао основ за утврђивање грађанске одговорности

3) је преваран, обмањујући, неистинит

4) је намењен деци или који се може сматрати намењеним деци, у складу са одредбама закона о заштити деце на интернету

5) је увредљив, опсцен, порнографски, вулгаран или клеветнички

6) промовише дискриминацију, нетолеранцију, расизам, мржњу, узнемиравање или злостављање било ког појединца или групе

7) је насилан или претећи или промовише насиље или радње које представљају претњу према било ком лицу или ентитету

8) промовише незаконите или штетне радње или супстанце.

Ми задржавамо право да у сваком тренутку, без претходног обавештавања, уклонимо или онемогућимо приступ било ком садржају и налогу по нашем утврђењу, за који се утврди да представља кршење одредаба или да је на други начин штетан за сајт „identitet.rs“.

Заштита приватности и тајност података

Сајт „identitet.rs“ може прикупљати извесне информације или личне податке аутоматски генерисане или обезбеђене од стране посетилаца или корисника нашег портала (у даљем тексту: подаци о корисницима). Подаци о корисницима могу укључивати и информације које се могу индивидуално идентификовати у односу на одређено лице (ИП адреса), као и збирне информације о корисницима.

Сајт „identitet.rs“ поштује анонимност и приватност својих корисника.

Сајт „identitet.rs“ не прикупља личне податке корисника.

Cookies – Колачићи

Овај веб сајт користи cookies (колачиће). Колачићи су информације сачуване на вашем хард диску које служе вашем бољем корисничком искуству и функционисању сајта „identitet.rs“.

Линкови на друге веб странице

Сајт „identitet.rs“ садржи и податке и информације као и везе до других интернет страница креираних од стране трећих лица (линкови) које ће се, кад год је то могуће, као такве означавати. Сајт „identitet.rs“ нема надзор над наведеним подацима и информацијама или другим интернет страницама те се у потпуности одриче сваке одговорности везане за садржај на интернет страницама креираним од стране трећих лица.