Начертаније 2.0

Доба технолошке револуције донело је зато велику прилику географски малим земљама да путем иновације и дигитализације уђу у такмичење са великим и развијеним земљама, са количином утицаја коју никада до сада нису могле да остваре.